Psychoterapia Wspomagana MDMA Pomaga Pacjentom PTSD

feminizowane nasiona konopi

Psychoterapia wspomagana przez MDMA może pomóc pacjentom z ciężkim zespołem stresu pourazowego (PTSD).

Jak wynika z nowego przeglądu naukowego, weterani walk wojennych oraz inni pacjenci z odpornym na leczenie zespołem stresu pourazowego (PTSD) mogą znaleźć ulgę w swoich objawach dzięki psychoterapii, która obejmuje stosowanie MDMA.

„Psychoterapia wspomagana MDMA wykazała wysoki wskaźnik odpowiedzi klinicznej, remisję, z dużym efektem w zmniejszaniu objawów PTSD” – stwierdza artykuł. „Dostępne dowody wskazują, że MDMA było dobrze tolerowane, a w badaniach odnotowano kilka poważnych zdarzeń niepożądanych”.

Innymi słowy, piszą autorzy, ten rodzaj terapii „wydaje się być potencjalnie bezpiecznym, skutecznym i trwałym sposobem leczenia osób z przewlekłym, opornym na leczenie zespołem stresu pourazowego”.

Obecne możliwości radzenia sobie z ciężkim przewlekłym PTSD są ograniczone. Coraz więcej badań sugeruje jednak, że MDMA (które jest objęte ograniczeniami jako nielegalna substancja z Grupy 1) ma potencjał terapeutyczny, gdy jest stosowana w warunkach medycznych. Aby ocenić, w jakim miejscu obecnie znajdują się te dowody, naukowcy z Kanady przeprowadzili systematyczny przegląd randomizowanych, kontrolowanych badań, w których podawano tę substancję psychoaktywną.

Ich odkrycia zostały opublikowane w zeszłym tygodniu w czasopiśmie Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.

Autorzy badania dokonali przeglądu badań opublikowanych do grudnia 2018 r. Skoncentrowali się na badaniach, w których wzięli udział uczestnicy, u których zdiagnozowano PTSD lub wydawało się, że mają przewlekłe PTSD, na podstawie tego, jak długo utrzymywały się zgłaszane przez nich objawy, i obejmowały one stosowanie MDMA (znanego jako „ekstazy” i formalnie nazywana 3,4-metylenodioksymetamfetaminą) z zamiarem złagodzenia objawów związanych z zaburzeniem psychicznym.

Ostatecznie autorzy zawęzili swoją analizę do pięciu badań, w których wzięło udział łącznie 106 uczestników. Badania te były prowadzone głównie w warunkach ambulatoryjnych i obejmowały lata 2004-2017. Większość uczestników stanowiły kobiety (69%). We wszystkich pięciu badaniach uczestnikom grupy eksperymentalnej oferowano psychoterapię wspomaganą MDMA, a dawka substancji wahała się od 50 mg do 125 mg.

Oto ogólne ustalenia przeglądu:

Większość pacjentów odpowiedziało pozytywnie na psychoterapię wspomaganą MDMA. Siedemdziesiąt dwa procent osób, które otrzymały leczenie MDMA, zauważyło odpowiedź kliniczną, w porównaniu z 19 procentami w grupie kontrolnej.
Liczba i nasilenie objawów PTSD wśród pacjentów uległy znacznej poprawie po psychoterapii wspomaganej MDMA: „Ogólna standaryzowana średnia różnica zmian w punktacji objawów PTSD przed i po interwencji wyniosła 1,30, co wskazuje na duży efekt” – napisali autorzy przeglądu .

Podczas obserwacji badacze stwierdzili, że efekty utrzymywały się: według artykułu „stwierdzono, że zaledwie 2 lub 3 sesje psychoterapii wspomaganej MDMA trwały kilka miesięcy po zakończeniu interwencji”.

Jak dobrze działa MDMA i w jakiej dawce, jest nadal niejasne: w jednym badaniu uwzględnionym w przeglądzie nie stwierdzono „statystycznie istotnych redukcji symptomów”, gdy badacze obiektywnie oceniali pacjentów, chociaż subiektywne oceny PTSD uległy poprawie. W innym badaniu klinicznym pacjenci, którzy spożywali 75 mg i 125 mg MDMA mieli „znacznie większe zmniejszenie nasilenia objawów PTSD” niż ci, którzy spożywali 30 mg.

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, w czterech z pięciu badań nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych.
„Łącznie”, napisali autorzy, „wyniki te potwierdzają krótko- i długoterminową skuteczność psychoterapii wspomaganej MDMA w leczeniu PTSD”.

Naukowcy uważają, że skuteczność MDMA u osób borykających się z zespołem stresu pourazowego może mieć coś wspólnego z jego zdolnością do zmniejszania niektórych negatywnych skutków przypominania sobie traumatycznych wydarzeń, takich jak niepokój, strach i uczucie przytłoczenia. Wydaje się, że substancja psychedeliczna poprawia nastrój, empatię i towarzyskość, ułatwiając pacjentom rozmowę z wyszkolonym profesjonalistą o swoich doświadczeniach.

„Ułatwianie procesu wygaszania strachu jest powszechnie wymieniane jako jeden z potencjalnych mechanizmów terapeutycznych MDMA” – napisali. „Pod uważnym nadzorem lekarza i ze specjalistyczną psychoterapią, kilka sesji, które obejmują wstępne leczenie MDMA, wydaje się ułatwiać przywoływanie traumatycznych wspomnień bez uczucia przytłoczenia użytkownika przez negatywny afekt, który zwykle towarzyszy takim wspomnieniom”.

Obecnie trwają dalsze badania kliniczne dotyczące stosowania MDMA podczas terapii. Jednak co ważne, kluczowe agencje federalne niedawno wskazały, że nie mają planów przeklasyfikowania jakichkolwiek psychedelików obecnie wymienionych w Harmonogramie I – w tym MDMA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © F2seeds.com - Opowiemy Ci na naszym blogu F2seeds o marihuanie i konopiach indyjskich, zwanych roślinami cannabis THC oraz CBD.