Marihuana Redukuje Częstotliwość Występowania Migren

feminizowane nasiona konopi

Ci, którzy spożywają marihuanę przez inhalację przez dłuższy czas, często zgłaszają zmniejszenie częstotliwości występowania migren. Tak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Brain Sciences i po raz pierwszy ogłoszonych przez NORML. Wyniki zostały również opublikowane w internecie przez Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych.

W ramach badania naukowcy z Izraela zbadali wpływ długotrwałego używania konopi indyjskich (mediana czasu leczenia = trzy lata) na częstotliwość comiesięcznych ataków migreny.

„Większość badanych (61 procent) w kohorcie zgłosiła ponad 50-procentową redukcję miesięcznych ataków migreny po rozpoczęciu terapii konopiami indyjskimi”, stwierdza NORML. „Pacjenci, którzy pozytywnie zareagowali na leczenie konopiami indyjskimi, również zgłosili ograniczenie przyjmowania leków przeciwmigrenowych, w szczególności opioidów i leków na bazie tryptaminy”.

Autorzy podsumowali: „Wyniki te wskazują, że marihuana powoduje długotrwałe zmniejszenie częstości występowania migreny u> 60% leczonych pacjentów i wiąże się z mniejszą niepełnosprawnością i mniejszym przyjmowaniem leków przeciwmigrenowych”.

Wcześniejsze badania wykazały, że „osoby, które często cierpią na migreny, mają znacznie niższy poziom endogennych kannabinoidów w porównaniu z grupą kontrolną”.

Poniżej pełne streszczenie badania:

Wstęp: Leczenie migreny za pomocą medycznej marihuany jest dość powszechne, chociaż nie ma wystarczających danych klinicznych dla tego wskazania. To przekrojowe badanie oparte na kwestionariuszu miało na celu zbadanie związków między leczeniem fitokannabinoidami a częstością występowania migreny.

Metody: Uczestnikami byli pacjenci cierpiący na regularne migreny, którzy zostali uprawnieni do leczenia z wykorzystaniem medycznej marihuany. Dane obejmowały przede wszystkim kwestionariusze zgłaszane przez pacjentów oraz korzyści stosowania medycznej marihuany. Pacjenci zostali retrospektywnie sklasyfikowani jako osoby reagujące vs. niereagujące (odpowiednio ≥50% vs. <50% spadek częstości miesięcznych napadów migreny po rozpoczęciu leczenia medyczną marihuaną). Statystyki porównawcze oceniały różnice między tymi dwiema podgrupami. Wyniki: Przeanalizowano łącznie 145 pacjentów (97 kobiet, 67%) z medianą czasu leczenia medyczną marihuaną wynoszącą trzy lata. W porównaniu z osobami, które nie odpowiedziały, respondenci (n = 89, 61%) zgłosili niższy obecny poziom niepełnosprawności migrenowej i mniejszy negatywny wpływ choroby oraz niższe wskaźniki spożycia opioidów i tryptanu. Analiza podgrup wykazała, że osoby odpowiadające na leczenie przyjmowały większe dawki fitokannabinoidu ms_373_15c i niższe dawki fitokannabinoidu ms_331_18d (3,40 95% CI (1,10 do 12,00); p <0,01 i 0,22 95% CI (odpowiednio 0,05-0,72); p <0,05) .

Wnioski: Wyniki te wskazują, że medyczna marihuana powoduje długotrwałe zmniejszenie częstości występowania migreny u> 60% leczonych pacjentów i wiąże się z mniejszą niepełnosprawnością i zmniejszonym przyjmowaniem leków przeciwmigrenowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © F2seeds.com - Opowiemy Ci na naszym blogu F2seeds o marihuanie i konopiach indyjskich, zwanych roślinami cannabis THC oraz CBD.