Łączenie Marihuany z Tytoniem 

feminizowane nasiona konopi

Efekty łączenia marihuany z tytoniem.

Świat konopi bardzo się zmienił w ostatnich latach. W rzeczywistości w ostatniej dekadzie roślina została zalegalizowana w różnych krajach i regionach na całym świecie, a szlaki w kierunku jej terapeutycznego zastosowania zostały wytyczone. Wzrosło również jego spożycie poprzez waporyzację, artykuły spożywcze i koncentraty.

Coś, co jednak niewiele się zmieniło, to najczęstsza forma konsumpcji konopi: mieszanie jej z tytoniem w celu skręcenia papierosa.

Europa znajduje się na szczycie światowej listy pod względem tego nawyku i wydaje się, że są to niektóre z powodów najczęściej cytowanych przez użytkowników:

Obniża koszt konsumpcji konopi, ponieważ zużywasz mniej.
Poprawia spalanie konopi w papierosie, dzięki czemu jest szybsze i bardziej jednolite.
Tradycją kulturową, kojarzoną z miejscami, w których jest spożywana.
Ponieważ nikotyna wzmacnia działanie marihuany, według niektórych użytkowników.

Lista jest bez wątpienia znacznie dłuższa i nadal wywołuje debatę wśród ekspertów. W rzeczywistości brytyjska Global Drug Survey (GDS) uruchomiła w tym roku anonimowy kwestionariusz, aby zweryfikować wszystkie powody, dla których ta praktyka jest kontynuowana, i lepiej zrozumieć wzorce, które mogą mieć wpływ na jej zmianę.

Walka z nałogiem tytoniowym

Pomimo masowego spożycia tej mieszanki, nawyk ten przez wiele lat umykał uwadze władz zajmujących się zdrowiem. Co ciekawe, wydaje się, że w ostatnim czasie sytuacja się odwróciła, ponieważ społeczna akceptacja konsumpcji marihuany rośnie, podczas gdy palenie tytoniu jest coraz bardziej niemile widziane.

Tak więc konsumpcja tytoniu w domu spadła, podczas gdy konsumpcja konopi rośnie z roku na rok. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniu opublikowanym w 2021 r. w Addictive Behaviors, podkreślającym szkodliwy nawyk mieszania dwóch substancji pod kątem postępu w walce z tytoniem.

Gdzie marihuana jest najczęściej mieszana z tytoniem?

Badanie GDS z 2019 r. pokazuje nam geografię tego nawyku wśród użytkowników konopi na całym świecie, z odsetkiem użytkowników, którzy spożywają tę mieszankę:

Przekracza 90% w krajach takich jak Włochy, Rumunia, Portugalia i Francja.
W Serbii, Szwajcarii, Danii, Belgii, na Litwie i na Węgrzech liczby te wynoszą od 80% do 90%.
Hiszpania to około 78%, wraz z Syberią, Austrią, Irlandią, Niemcami, Holandią, Indiami i Anglią.
Między 40 a 60%, w połowie, znajduje się Australia, 53,2%, wraz z dużą częścią krajów Europy Północnej i Środkowej, takimi jak Norwegia i Polska.

Poniżej 30% znajdują się Nowa Zelandia, Brazylia, Kanada i Stany Zjednoczone (12%).
Poniżej 10% znajdują się Kolumbia, Argentyna, Meksyk i Chile, najniższe na świecie (6,6%).

Jak widać, jest wiele krajów, w których częściej pali się marihuanę bez niczego innego i prawie wszystkie są w obu Amerykach. Jednak w znacznej części Europy tylko 10-20% konsumentów ma ten nawyk.

Dlaczego tytoń i marihuana są częściej mieszane w Europie?

Istnieją różne teorie wyjaśniające, dlaczego w Amerykach ta praktyka nie jest popularna, podczas gdy w Europie jest. Jednym z powodów może być pojawienie się tytoniu w Europie: kiedy przybył do Hiszpanii z Kuby, a stamtąd rozprzestrzenił się na resztę kontynentu, zrobił to w formie papierosów. Tak więc mieszanie tytoniu z konopiami w celu spalania wydaje się logicznym krokiem.

Jednak w Stanach Zjednoczonych i innych krajach obu Ameryk żucie i wdychanie tytoniu były historycznie powszechną formą konsumpcji, więc alternatywy dla zwykłego palenia papierosów – takie jak jedzenie konopi indyjskich lub waporyzacja – mogły być w tych krajach bardziej naturalne.

Inne teorie sugerują, że w Europie marihuana jest częściej mieszana z tytoniem, ponieważ w latach 60. i 70. Europejczycy palili głównie haszysz z Maroka i krajów Bliskiego Wschodu; ponieważ haszysz łatwiej jest palić w połączeniu z tytoniem, kiedy używanie marihuany stało się bardziej powszechne, nawyk ten doprowadził do zwyczaju skręcania papierosów z marihuaną i tytoniem.

Konsekwencje używania marihuany w połączeniu z tytoniem

Aby ocenić skutki te wzorce konsumpcji, w 2017 r. kilka ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych przeprowadziło pierwszy kompleksowy przegląd konsekwencji tego nawyku, wybierając 45 artykułów naukowych, które dotyczyły tego problemu. Chociaż doszli do wniosku, że potrzebne są dalsze badania, byli w stanie zidentyfikować kilka szkodliwych skutków:

Niższe postrzeganie ryzyka zarówno palenia, jak i marihuany.
Większa zależność od obu substancji.
Zwiększone efekty subiektywne związane z marihuaną, takie jak jej działanie psychoaktywne i uspokajające.
Ponadto inne badania wykazały, że osoby używające konopi i nikotyny są zagrożone pogorszeniem funkcjonowania fizjologicznego, a także gorszym zdrowiem psychicznym, niższą satysfakcją z życia, większymi problemami prawnymi i mniejszymi sukcesami akademickimi na studiach.

Jak tytoń wzmacnia działanie marihuany

Zaobserwowane efekty obejmowały zdolność tytoniu do zwiększania ilości wdychanego THC na gram konopi. Innymi słowy, ci konsumenci, którzy twierdzą, że marihuana z tytoniem zwiększa efekty tych pierwszych wydaje się być słuszna.

Badanie opublikowane w 2008 roku w czasopiśmie Inhalation Toxicology wykazało, że tytoń zwiększa wydajność waporyzacji THC nawet o 45%, tak że palenie mieszanki 50/50 marihuany i tytoniu może prowadzić do takich samych efektów psychoaktywnych, jak palenie 100% marihuany. W rzeczywistości każdy suszony materiał roślinny mógłby być użyty zamiast tytoniu, co sprawiłoby, że waporyzacja byłaby bardziej wydajna, ponieważ gorący dym tytoniowy odparowuje THC, co powoduje mniejsze straty podczas spalania konopi.

W badaniu opublikowanym wcześniej w czasopiśmie Drug Alcohol Dependence mierzono wpływ mikstury na częstość akcji serca. Ponieważ zarówno nikotyna, jak i konopie indyjskie mogą przyspieszać tętno i zwiększać ciśnienie krwi, obie substancje zostały przetestowane, aby zobaczyć, jak wpływają na siebie nawzajem.

Mieszanka faktycznie doprowadziła do wzrostu tętna: o około 18% u mężczyzn w porównaniu z czystą marihuaną i 8% u kobiet, które generalnie wykazywały zmniejszone efekty fizjologiczne podczas spożywania tej mieszanki. Przyspieszenie tętna może niewątpliwie zaszkodzić zdrowiu osób z istniejącymi chorobami serca lub naczyń.

Chociaż wpływ palenia tytoniu na płuca jest szkodliwy i dobrze znany, niewiele jest badań na temat wpływu palenia marihuany na układ oddechowy. Jednak badanie opublikowane w 2018 roku w Journal of Thoracic Oncology wykazało, że konopie indyjskie zawierają wiele toksyn i substancji rakotwórczych występujących w dymie tytoniowym. Wśród innych substancji zidentyfikowano:

Tlenek węgla
Amoniak
Aldehyd octowy
Formaldehyd
Fenole
Nitrozamina
Węglowodory

Wiele z tych składników jest rakotwórczych i szkodliwych dla nabłonka oddechowego, tak że palenie marihuany wiąże się z zapaleniem dróg oddechowych, chociaż udokumentowano większe uszkodzenia u palaczy, którzy oprócz konopi palili tytoń.

Mimo to w badaniu stwierdzono, że nie ma mocnych dowodów na to, że palenie marihuany zwiększa ryzyko raka płuc, ale po prostu dlatego, że nie ma jeszcze na to dowodów.

Badanie podkreśla również korzyści płynące z konsumpcji konopi w odniesieniu do ich zastosowań medycznych. Konopie indyjskie były stosowane w różnych badaniach w celu zmniejszenia przewlekłego bólu spowodowanego różnymi chorobami, w tym rakiem, a także złagodzenia niepożądanych skutków jej leczenia. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić jej skuteczność i leczenie, to terapeutyczne zastosowanie marihuany ma wiele zalet, które należy zbadać.

Z drugiej strony jest wiele niekorzystnych skutków tytoniu, które zostały szeroko zbadane. Tytoń jest okropny dla zdrowia. Według WHO zabija ponad 8 milionów ludzi rocznie na całym świecie i jest główną przyczyną zgonów, którym można zapobiec. Powoduje uzależnienie, pogarsza abstynencję od konopi, jest kosztowny, a jego stosowanie jest całkowicie niepotrzebne, aby móc cieszyć się marihuaną. W rzeczywistości jest to prawdopodobnie największa możliwa do uniknięcia przyczyna szkód zdrowotnych wśród osób używających konopi indyjskich.

Dlatego ważne jest, aby zastanowić się nad zwyczajem mieszania marihuany z tytoniem i nauczyć się je rozdzielać. Konsumenci powinni zdawać sobie sprawę z efektów tej mieszanki, która wydaje się nie przynosić korzyści, a wręcz przeciwnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © F2seeds.com - Opowiemy Ci na naszym blogu F2seeds o marihuanie i konopiach indyjskich, zwanych roślinami cannabis THC oraz CBD.